Česká republika se pravděpodobně také stane oblastí s vysokým koronavirovým rizikem – co to znamená− Obrázek ikony: dpa

Oblastí s vysokým koronavirem by se mělo stát nejen Rakousko, ale i Česká republika. Jak v pátek oznámil okresní úřad Cham, příslušné informace má bavorská státní kancelář.

V důsledku toho se očekává, že v neděli 14. listopadu vstoupí v platnost reklasifikace České republiky mezi vysoce rizikové oblasti. Očekává se, že rozhodnutí bude zveřejněno na webu Institutu Roberta Kocha v pátek večer.

Omezení spojená se vstupem do vysoce rizikové oblasti upravuje federální vyhláška o vstupu koronaviru.

Pravidla pro přeshraniční pracovníky a osoby dojíždějící za prací

„Pro očkované a uzdravené přeshraniční pracovníky se v podstatě nic nemění,“ vysvětluje okresní úřad. S odpovídajícím dokladem EU zůstáváte osvobozeni od povinnosti registrace, karantény a testování. Neočkovaní dojíždějící musí být schopni při kontrolách prokázat, že byli testováni dvakrát týdně. Stejně jako doposud je třeba jako doklad o pozici dojíždět potvrzení od zaměstnavatele.

Obecná pravidla v malém pohraničním styku

Podle okresního úřadu Cham jsou lidé, kteří byli očkováni a mají genezi s příslušným dokladem, při vstupu do Německa v malém pohraničním styku (pobyt v horní riziková oblast po dobu až 24 hodin). Lidé vstupující do země, kteří nebyli očkováni nebo se uzdravili, musí mít při vstupu s sebou doklad o neinfekčnosti (testovací důkaz). Pro vstupy mimo malý pohraniční styk platí rozsáhlejší pravidla.

S tím je třeba počítat při vstupu do ČR

Německo je v současné době v České republice klasifikováno jako „ČERVENÉ“, jak dále vysvětlil okresní úřad. Na osoby vstupující do České republiky se proto obecně vztahuje povinnost registrace a složení testů. Ti, kteří byli očkováni, a ti, kteří se uzdravili, jsou osvobozeni od požadavku na testování. To platí i pro osoby vstupující do země v rámci malého pohraničního styku (pobyt kratší než 24 hodin), pokud do země vjíždějí soukromým automobilem. Od registrační povinnosti je osvobozen také malý pohraniční styk. − sklep

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.