Stabilní distribuce je základem výsledků společnosti Energa

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 dosáhla skupina Energa EBITDA ve výši 0,94 miliardy PLN, čímž si zajistila stabilní finanční pozici a umožnila pokračování klíčových investic v oblasti energetické transformace. Největší podíl na konsolidovaném EBITDA za druhé čtvrtletí letošního roku, dosahující úrovně cca 60 %, měla distribuční činnost. Na druhou stranu podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny skupiny Energa se v posledních třech měsících pohybuje kolem 31 %.

Důsledně se zaměřujeme na rozvoj skupiny Energa, zvyšování její konkurenceschopnosti v zemi. Kapitálové výdaje skupiny ve druhém čtvrtletí letošního roku. činil 619 milionů PLN. Téměř 63 % z této částky bylo alokováno na distribuční aktivity, které jsou pilířem výsledků skupiny a pohánějí její růst. Rozvoj distribuční sítě je nezbytný také s ohledem na další rozšiřování polského potenciálu obnovitelné energie, který je nezbytný pro dosažení cíle uhlíkové neutrality. Posílení energetického sektoru je tedy jedním z prvků budování moderní multienergetické společnosti a vyplývá přímo ze strategie ORLEN2030. – zvýrazněno Daniel ObatekPředseda představenstva PKN ORLEN, úřadující předseda představenstva Energi SA.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny za druhé čtvrtletí roku 2022 byl 0,45 miliardy PLN, tržby 4,58 miliardy PLN a EBITDA 0,94 miliardy PLN. Výrobní zdroje ve vlastnictví Energa vyrobily meziročně o 17 % více elektřiny – 1 048 GWh – z toho 31 % bylo vyrobeno z bezemisních zdrojů. Nejvyšší produkce OZE ve druhém čtvrtletí přitom pocházela z vodních elektráren (198 GWh) a na druhém místě z větrných elektráren (107 GWh). Za pololetí jako celek obnovitelné zdroje zlepšily výsledky výroby o 6 % r/r (827 GWh).

Objem prodeje elektřiny ve sledovaném období činil 5,20 TWh, přičemž objem velkoobchodního prodeje se meziročně zvýšil o 31 % a objem maloobchodního prodeje se za rok snížil o 4 %.

Díky investicím do Distribuce bylo vybudováno a zmodernizováno 805 km elektrických vedení a připojeno 19 000. noví příjemci.

Vývoj investic do nízkoemisních zdrojů

K nejvýznamnějším událostem ve druhém čtvrtletí patřilo uzavření smlouvy na výstavbu CCGT CCGT bloku v Grudziądz s konsorciem Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp.zoo a Mytilineos SA Elektrárna s čistou kapacitou cca 560 MW bude jednou z nejmodernějších instalací tohoto typu v Evropě.

Současně byla v Elblągu uvedena do provozu záložní a špičková kotelna s tepelným výkonem cca 114 MWt – první ze dvou nových zdrojů výroby plánovaných v kogenerační jednotce Elbląg. Umožní společnosti Energa Kogeneracja, která závod spravuje, brzy upustit od používání uhlí jako paliva pro výrobu tepla. Dodavatelem investice byla společnost Energotechnika-Energorozruch SA.

Během sledovaného období byl vybrán dodavatel bloku plynového motoru v rámci dvojitého investičního programu prováděného v tepelné a elektrárně Kalisz. Jednotka musí mít celkový tepelný výkon 20,6 MWt a elektrický výkon 22,8 MWe. Zhotovitelem bude konsorcium firem: Introl-Energomontaż Sp. o (vedoucí konsorcia) a Bergen Engines AS (partner konsorcia).

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.