Blízko a přece daleko: proč se v Bavorsku skoro nikdo neučí česky

Malý zájem o češtinu na bavorských středních školách

Teoreticky mnichovský státní institut pro kvalitu škol a výzkum vzdělávání (ISB) nabízí program českého jazyka pro ročníky 10-12. O nabízení češtiny jako druhého nebo třetího cizího jazyka se pokouší i několik středních škol v Bavorsku, ale zatím se žádné z nich nepodařilo takovou nabídku trvale zavést.

I přes bezprostřední blízkost je prostě nezájem a konkurence španělštiny, italštiny nebo francouzštiny bývá příliš silná. To se často týká i češtiny jako volitelného předmětu: nabízela by ji například střední škola Neustadt an der Waldnaab, ale podle ředitele Antona Hochbergera se kurz již několik let nekoná.

Znalost češtiny výhodou, zvláště v pohraničí

V nejbližším okolí České republiky má ale jazyková vybavenost výhody i pro německé studenty. Velká část společností a správ ve východní části Horních Frank a Horní Falce zaměstnává mnoho českých zaměstnanců nebo spolupracuje přímo s českými partnery.

„Moje čeština byla nakonec rozhodující pro to, že jsem se dokázala prosadit tváří v tvář další kandidatuře“, říká například dvacetiletá Vanessa Mauersberger z Wunsiedelu. Pracuje ve vedení města a díky svým jazykovým znalostem se rychle zapojila do projektů, jako je partnerství města s Ostrovem v České republice.

Realschule ve Wunsiedelu je jedinou v Bavorsku s povinně volitelným předmětem v češtině

Vanessa se jazyk naučila na Sigmund-Wann-Realschule ve Wunsiedelu. Je jedinou v Bavorsku, kde mohou školáci od roku 2007 absolvovat češtinu jako volitelný předmět – tedy jako běžný druhý cizí jazyk, ze kterého se konají i závěrečné zkoušky.

Čeština je volitelným předmětem na různých středních školách v regionu Euregio-Egrensis a ve Vohenstrauß a Waldsassen je také předmětem talentových tříd. Jde o jakýsi kompromis mezi volbou a povinnou volbou: zvláště nadaní studenti si mohou vybrat kurzy od 7. do 10. ročníku, které pak mohou být relevantní i pro jejich konečnou kvalifikaci. Mohou si však talentový předmět opakovat i každý nový školní rok bez negativních důsledků.

Touha by měla vycházet spíše ze strany populace

Vůle více si vážit češtiny by měla vycházet od samotných obyvatel pohraničí – politické nabídky a také úplatky by teoreticky určitě existovaly. Například bavorské ministerstvo kultury od roku 2007 vždy schvalovalo českou pobočku Sigmund-Wann-Realschule, i když jich místo skutečně potřebných 14 mělo jen osm.

Kromě ekonomických důvodů již dnešní absolventi zjistili, co je pravděpodobně největší výhodou jejich jazykových znalostí: oslovíte-li obyvatele sousední země v jejich mateřštině, reagují na vaši úctu velmi odlišně a velmi pozitivně. pokud gramatika není úplně správná.

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.