EQS-Adhoc: IMMOFINANZ představuje aktualizaci své strategie | Nový

EQS-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Klíčová slova: Real Estate/Strategic Business Decision
IMMOFINANZ představuje aktualizaci své strategie

24.06.2022 / 10:48 CET/CEST
Zveřejnění vnitřních informací podle článku 17 nařízení (EU) č. 596/2014 předávaných prostřednictvím EQS – služby EQS Group AG.
Za obsah oznámení odpovídá vydavatel/vydavatel.

IMMOFINANZ představuje aktualizaci své strategie

IMMOFINANZ představuje aktualizovanou strategii po majoritním převzetí společností CPI Property Group. Společnost bude pokračovat ve své růstové strategii vytvářející hodnotu se zaměřením na komerční nemovitosti a kancelářská řešení myhive. V rámci aktivní správy portfolia mají být prodány nemovitosti v hodnotě přibližně 1 miliardy eur a výnosy investovány do aktiv s vyšším výnosem. IMMOFINANZ bude pokračovat v této cestě růstu na solidní finanční základně a bude dále zintenzivňovat své aktivity ESG. IMMOFINANZ bude těžit z úzké spolupráce s CPI Property Group a souvisejících synergických efektů.

IMMOFINANZ bude v rámci aktualizované strategie nadále rozšiřovat své retailové portfolio. Tržní pozici retailových parků v Evropě je třeba ještě upevnit akvizicemi a novými stavbami výkonných a krizí odolných STOP SHOPů. Vzhledem k nedávnému pozitivnímu vývoji prodejů dealerů a návštěvnosti je rozšíření maloobchodního portfolia podpořeno investicemi do regionálních obchodních center ve vlastnictví VIVO! přizpůsobit se. Růstová cesta s řešeními myhive office bude pokračovat. Stejně jako dříve se rozšíření portfolia myhive zaměří na kapitál z klíčových trhů společnosti IMMOFINANZ.

Se STOP SHOP, VIVO! a myhive máme inovativní značky a prvotřídní realitní řešení, se kterými optimálně plníme požadavky a přání našich nájemců a zákazníků. Tuto silnou pozici budeme nadále rozvíjet: chceme se stát předním poskytovatelem komerčních nemovitostí na našich hlavních trzích. A budeme rozšiřovat naše portfolio myhive, abychom přesvědčili stále více nájemců o výhodách našeho inovativního, flexibilního a udržitelného konceptu nemovitostí.Vysvětlit Radka DoehringováCEO společnosti IMMOFINANZ.

V současném tržním prostředí se nové investice zaměří na maloobchodní a kancelářská aktiva. V rámci aktivní správy portfolia tedy IMMOFINANZ prodá i nemovitosti v hodnotě kolem 1 miliardy eur. Zejména by měly být prodány nemovitosti s nízkým výnosem a budovy s jedním nájemcem a výnosy z prodeje reinvestovány do maloobchodních a kancelářských nemovitostí s vyšším výnosem na klíčových trzích společnosti IMMOFINANZ nebo by měly být použity ke splacení dluhu. V rámci užší integrace celé skupiny se IMMOFINANZ zaměřuje na maloobchodní a kancelářské prostory na klíčových trzích s plánovanými akvizicemi včetně nemovitostí od CPI Property Group, které této strategii odpovídají. IMMOFINANZ těží z úzké spolupráce s CPI Property Group a souvisejících synergických efektů.

IMMOFINANZ bude v budoucnu důsledně prosazovat svou ambiciózní strategii ESG. Strategie čistých nulových emisí, kdy se společnost stává nulovými emisemi v celém hodnotovém řetězci, bude i nadále uplatňována. Kromě toho společnost IMMOFINANZ sladí své cíle ESG a výkaznictví ESG s cíli CPI Property Group, aby investorům a dalším zainteresovaným stranám poskytla lepší pochopení výkonnosti a cílů ESG v rámci skupiny.

Cesta růstu společnosti je realizována na základě solidního financování. V současném tržním prostředí se nové financování zaměří především na dlouhodobé bankovní financování.

Podrobné údaje o předpokládaném vývoji aktivit v roce 2022 by měly být zveřejněny v druhé polovině.

O společnosti IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je skupina komerčních nemovitostí a zaměřuje své aktivity na kancelářské a maloobchodní segmenty na osmi hlavních trzích v Evropě: Rakousko, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Jadran. Hlavním předmětem podnikání je správa a development nemovitostí. IMMOFINANZ hodně spoléhá na své značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (obchod) a myhive (kancelář), které představují příslib kvality a služeb. S novou značkou On Top Living se IMMOFINANZ rozšiřuje do udržitelného a dostupného životního stylu. Společnost vlastní nemovitá aktiva v hodnotě přibližně 5,2 miliardy eur rozložená na více než 220 nemovitostech. Společnost je kotována na burzách ve Vídni (hlavní index ATX) a ve Varšavě. Více informací: https://www.immofinanz.com

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:

Bettina Schraglová
Vedoucí korporátní komunikace a vztahů s investory
T +43 (0)1 88 090 2290
+43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

NEMOVITOST
A-1100 Vídeň, Wienerbergstrasse 9
www.immofinanz.com

24/06/2022 CET/CEST Oznámení zaslané EQS Group AG. www.eqs.com

Remo Candreva

"Komunikátor. Profesionální znalec kávy. K vzteku pokorný fanatik do popkultury. Oddaný student. Přátelský narkoman na sociálních sítích."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.