Český zemědělský svaz opouští COPA | zemědělský vrchol

Český svaz farmářů APF ČR se obrátil zády k Evropskému výboru svazů farmářů (COPA). Asociace oznámila svou rezignaci po 16 letech členství.

Češi se domnívají, že zájmy drobných zemědělců a rodinných firem nejsou zastřešující organizací dostatečně zastoupeny. Rozhodující však byl přezíravý postoj výboru a jeho neochota diskutovat se členy o nežádoucím strukturálním vývoji v ČR a EU, vysvětlila APF ČR.

Již dva roky se usiluje o přímé diskuse s představiteli COPA, zejména o postoji k přímým platbám a dalším prvkům reformy Společné zemědělské politiky (SZP). Výbor EU zaujal k těmto otázkám svá stanoviska téměř automaticky, aniž by je zvažoval nebo diskutoval.

Kdo ovlivňuje COPA?

Podle české asociace výbor loni také napsal dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém vyzval EU, aby se postavila proti zastropování přímých plateb v rámci reformy SZP.

Jednalo se o velmi diskutabilní čin, neboť i zastřešující organizace tvrdí, že pouze zastupuje názor svých členů; APF ČR však s postupem nesouhlasila.

Jak známo, šéfovi pražské vlády byly vytýkány střety zájmů při zemědělských platbách zemědělskému holdingu Agrofert, který založil. Česká asociace nakonec dochází k závěru, že výbor EU nemyslí na zájmy všech svých členů, ale zdá se, že jeho priority jsou ovlivněny jinými stranami. Výroky APF ČR však nejsou bez kontroverze.

Jak uvedl zpravodajský portál Euractiv, další čeští členové COPA kritiku ze strany zastřešující organizace odmítli. Bylo mnoho příležitostí zapojit se do demokratického rozhodovacího procesu ve výboru. O čepici se diskutovalo více než rok, ale APF ČR se nezúčastnila.

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.