Česká republika – centrální banka. Analýza dopadů přijetí eura

Česká centrální banka (ČNB) analyzovala důsledky případného vstupu České republiky do eurozóny. Ve svých závěrech uvedl, že přijetí jednotné měny by mělo zvýšit otevřenost ekonomiky země, i když s sebou nese riziko ztráty nezávislosti měnové politiky.

Předložená analýza uvádí tři skupiny důsledků vstupu do eurozóny.

Přechod na jednotnou měnu by odstranil měnové riziko a snížil transakční náklady ve veškerém obchodu se zeměmi eurozóny. Hovoří také možnost zmírnění ekonomických turbulencí a krizí uvnitř eurozóny a zároveň snížení nákladů spojených se ztrátou nezávislé měnové politiky.

SLEDUJTE TVN24 NA INTERNETU NA TVN24 PŘEJDĚTE >>>

Česká republika analyzuje přijetí eura

Analytici dospěli k závěru, že vyrovnání ekonomické úrovně ČR se zeměmi společné měny neprovázelo vyrovnávání cen a mezd, které považovali za faktor proti předčasnému přijetí eura.

Za rizikové označili rozdíly ve struktuře české ekonomiky, která je více závislá na průmyslu než v eurozóně. Další hrozbou je podle CzNB budoucnost stability veřejných financí vyplývající mimo jiné ze stárnutí populace a chybějících reforem důchodového a zdravotního systému.

Rozvaha eurozóny

ČNB je toho názoru, že při posuzování dopadů přijetí jednotné měny je třeba posuzovat i situaci v eurozóně samotné. Podle analytiků nejsou známy všechny potenciální závazky, které by mohly v budoucnu České republice v souvislosti s přijetím eura vzniknout.

ČNB upozornila, že analýza nedává žádná doporučení ohledně jednotné měny.

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.