Zdravotní příspěvek. Zaplaťte v prosinci a odečtěte daň

Od 1. ledna 2022 se mění pravidla pro zúčtování odvodů na zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že již není možná daňová uznatelnost zdravotního pojištění, nebudou si je moci podnikatelé, kteří si sami platí odvody, odečíst od daně.

Podle ministerstva financí toto pravidlo se bude vztahovat i na pojistné na zdravotní pojištění za prosinec 2021, které by podle dosavadních předpisů mělo být zaplaceno do 5. v případě rozpočtových jednotek do 10. ledna v případě příspěvků placených podnikatelem za sebe a do 15. ledna v případě ostatních plátců.

MF: příspěvek bude odečitatelný

Viz také: Polský řád dokončí národní podniky? „Velmi špatná doba na takové změny“

„Podnikatel, který v souladu s ustanoveními zákona o veřejně financovaných zdravotních službách zaplatí příspěvek za prosinec 2021 v prosinci 2021, může tento příspěvek odečíst od daně z příjmů za rok 2021 za podmínek stanovených v čl. 27b zákona o DPPO“- napsal v odpovědi MF.

Článek 27b v dosud platném znění hovoří konkrétně o odpočtu pojistného na zdravotní pojištění od daně.

V dotazech, které PAP adresoval Ministerstvu financí, byl rovněž položen dotaz na možnost odečíst z daně přeplacené příspěvky v roce 2021 od roku 2022. Jak je uvedeno v odpovědi MF, odpočet daně z příjmů částka „uhrazená v prosinci 2021 na příspěvky v roce 2022 by měla být zohledněna i v souvislosti se souladem této platby s ustanoveními zákona o veřejně hrazených zdravotních službách“.

„Z informací poskytnutých Ministerstvem rodiny a sociální politiky vyplývá, že ustanovení zákona ze dne 13. října 1998 o systému sociálního zabezpečení, dále jen „zákon o systému“, vymezují povinnosti plátců pojistného, ​​zejména pravidla 47 odst. 1 režimního zákona, Přispěvatel je povinen předložit soubor zúčtovacích dokladů a zaplatit splatné příspěvky v zákonných lhůtách. Jedná se o maximální lhůty, jejichž dodržení nezaručuje případné úroky z prodlení,“ uvádí se v odpovědi ministerstva financí.

Bylo poznamenáno, že předpisy nezakazují placení příspěvků předem, tedy placení příspěvků za prosinec 2021 ještě v prosinci 2021. Ministerstvo financí dodalo, že praxe je často využívána zejména rozpočtovými jednotkami, které chtějí uzavřít rozvahu za rok.

Podle vysvětlení Ministerstva financí je důležité, aby přispěvatel při platbě zohlednil všechny dlužné příspěvky, které je povinen platit, tedy za všechna pojištění a všechny fondy, nikoli jen pro samotné zdravotní pojištění. To je dáno uměním. 47 odstavec. 4 režimního zákona.

Zde je ale také povoleno předkládat zúčtovací doklady po zaplacení poplatků, „nejpozději však v zákonném termínu pro daného plátce, tedy v případě předložení dokladů za prosinec 2021 do 5., 10. nebo 15. ledna 2022, resp. „.

Zúčtování platby na účet přispěvatele bude probíhat na základě prosincových zúčtovacích dokladů předložených plátcem, ovšem za předpokladu, že za období před tímto měsícem nejsou žádné neuhrazené pohledávky. V tomto případě budou nejprve z úhrady a rozdílu příspěvků za prosinec tohoto roku zúčtovány předchozí platby. bude nutné připlatit. Při absenci nedoplatků byla platba provedena v prosinci tohoto roku. budou uhrazeny po zaslání prohlášení o likvidaci z prosince 2021 za nároky vyplývající z tohoto prohlášení na účet plátce a na účty pojištěnců na základě osobních zpráv „- uvedeno v odpovědi Ministerstva Finance.

Částečná platba pojistného

Ukazuje také, že problematika odečtení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění může být komplikována dalšími odvody na sociální pojištění.

„Je-li plátce povinen zúčtovat a odvést pojistné i na sociální pojištění a další fondy, nebude platba ve výši odpovídající pouze pojistnému na zdravotní pojištění (nebo jeho násobku) činit v souladu s § 7 odst. 1 nařízení Rady ministrů ze dne 21. září 2017 o způsobech a postupu při placení příspěvků, které je instituce sociálního pojištění povinna vybírat, je instituce sociálního pojištění povinna rozdělit příspěvek placený plátcem na dlužné příspěvky poměrně do jednotlivých fondů. Dojde tedy k rozdělení takové platby a pojistné na zdravotní pojištění lze tedy vypořádat pouze částečně.“ – uvedlo ve vysvětlení ministerstvo financí.

V případě úhrady částky odpovídající násobku částky pojistného na nemocenské pojištění za několik po sobě jdoucích měsíců tak bude dle Ministerstva financí toto zúčtováno v poměru ke všem prostředkům v souladu s účinným zúčtovací výkaz předložený plátcem. Zůstane-li po vyúčtování na účtu přeplatek, bude zúčtován poměrně podle vyúčtování následujícího měsíce. – vyplývá z vysvětlení ministerstva financí.

Ministerstvo financí ve své reakci poukázalo i na situaci, kdy podnikatel přeplácel odvody za své zaměstnance.

„Podnikatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance, jsou povinni vypočítat, srazit z příjmu pojištěnce, zúčtovat a odvést dlužné příspěvky za každý kalendářní měsíc (§ 46 odst. 1 režimního zákona). Podle § 84 odst. 1 zák. zákona ze dne 27. srpna 2004 o dávkách pojistného na zdravotní pojištění financovaného z veřejných prostředků vyplývá, že pojistné na zdravotní pojištění je zcela hrazeno z prostředků pojištěnce, což znamená, že je plátce pojistného musí odečíst z příjmů zaměstnanců (§ 85 (1) zákona o veřejně financovaných zdravotních službách) K provedení takové srážky musí nejprve vypočítat a zaplatit nebo dát k dispozici dlužnou odměnu (příjmy). Vyplácení jakonto bonusů v následujících měsících roku 2022 by tedy znamenalo povinnost vypočítat a vyplatit mzdy za tyto měsíce“- bylo napsáno ve vysvětleních zaslaných PAP.

Ohodnoťte kvalitu našeho článku:

Vaše zpětná vazba nám pomáhá vytvářet lepší obsah.

Zdroj:

OVESNÁ KAŠE

Orsola Costa

"Internetový narkoman. Hrdý propagátor popkultury. Odborník na Twitteru. Přítel zvířat všude. Zlý komunikátor."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.