STICKOXIDE – Austria-Technik filtruje v Praze 95 % emisí

Oxidy dusíku – centrum Prahy je nyní díky rakouské technologii bez škodlivých emisí NOx.  (Obrázek: Ursula Münch / www.pixelio.de)
Oxidy dusíku – centrum Prahy je nyní díky rakouské technologii bez škodlivých emisí NOx. (Obrázek: Ursula Münch / www.pixelio.de)

Až do 95 % škodlivých oxidů dusíku by měl nyní Rakouská technologie jsem Jménem Škoda z pražský městský vzduch filtrovaný. Filtrační systém v centru města nasazeno. Výzkum se však také rozsvítí Filtrační systémy pro spalovací motory. Srdcem systému je a Filtrovaný na základě Hlinitokřemičitanové minerály.

Městská centra a regiony s vysokým podílem oxidů dusíku ve vzduchu by se v budoucnu mohly opět zhluboka nadechnout, když je úspěšný infrastrukturní projekt v hlavním městě ČR. Pro Škodu je nyní v centru Prahy v provozu systém čištění okolního vzduchu. Na jedné straně se OEM zajímá o potenciál technologie snížit NOx ve výfukových plynech spalovacích motorů na všech úrovních. A to nejen v okolním vzduchu, ale přímo u výfuku. Ty ale nevytváří jen automobilová doprava, ale také domácnosti spalující fosilní paliva. Zároveň se však hledají cesty, jak přefiltrované oxidy dusíku ekonomicky využít. Toho by se dalo využít pomocí technologie například na výrobu hnojiv.

Filtrujte oxidy dusíku a udělejte je použitelnými. Pokud jsou informace správné, pražský závod v budoucnu sníží škodlivé oxidy dusíku (NOx) v centru města o více než 95 %. Hodí se tedy k trvalému čištění vzduchu v místech ohrožených například zákazy provozu, uvádí tisková zpráva. Srdcem systému vyvinutého rakouskou firmou Krajete je bezúdržbový filtr na bázi aluminiumsilikátových minerálů.

Spalovací motory se budou používat desítky let

Zásadním hlediskem pro instalaci systému v Praze je však skutečnost, že v současnosti více než 98 % všech vozidel v Německu a Rakousku, ale i v České republice stále využívá fosilní paliva. Jen v Německu jezdí kolem 45 milionů osobních, osobních a nákladních aut a v dohledné době se to bude měnit jen pomalu, a to i přes rostoucí počet registrovaných čistě elektrických aut. V Německu se očekává, že pokud budou od roku 2035 registrována pouze vozidla s alternativním pohonem s elektrickým pohonem nebo vodíkovým palivovým článkem, bude stále v provozu kolem 35 milionů spalovacích motorů. Oxidy dusíku (NOx) emitované těmito vozidly proto budou ještě několik desetiletí bránit cílům ochrany klimatu.

Technologie je lepší než zákazy. Na jednu stranu na to politici reagují snižováním zákonných limitních hodnot škodlivin. Stále častěji se přidávají selektivní zákazy jízdy, aby se snížilo znečištění NOx. Nemusíte být odborník, abyste věděli, že tato opatření budou sotva stačit. Navíc ekonomické a sociální zájmy stojí proti příliš rychlému snižování hodnot oxidů dusíku a čistě donucovacími opatřeními. Zcela jiné řešení by tedy mohlo nabídnout inovativní technologii, která jednoduše filtruje emise NOx z ovzduší, jak je nyní zavedeno v Praze.

O 95 % méně oxidů dusíku

Oxidy dusíku - Až 95 % oxidů dusíku v centru Prahy je absorbováno pomocí nízkoúdržbového filtračního systému na bázi aluminiumsilikátových minerálů.  Foto: Kajetan / Archiv RS MEDIA WORLD).
Oxidy dusíku – Až 95 % oxidů dusíku v centru Prahy je absorbováno pomocí nízkoúdržbového filtračního systému na bázi aluminiumsilikátových minerálů. Foto: Kajetan / Archiv RS MEDIA WORLD).

Základem těch v Praze používaných je přírodní minerál ze třídy aluminiumsilikátů. To může za určitých podmínek vázat NOx a tím je odstraňovat ze vzduchu.

Nízká údržba, vysoká účinnost. Rozhodující výhodou použitého materiálu je jeho nenáročnost na údržbu. Například pilotní projekt s Audi probíhal v letech 2019 až 2020 s tímto závodem v Heilbronnu (Bádensko-Württembersko). Neckarsulm, něm Ředitelství Audi (NSU), je jen pár kilometrů od tohoto švábského města s přibližně 125 000 obyvateli. Zde nejen dosáhl působivých výsledků snížení NOx, ale také prokázal téměř nepřetržitou provozní připravenost. Za 1,5 roku byla pro účely údržby nutná pouze krátká odstávka na několik hodin. „Tento systém nyní umisťujeme do kompaktního kontejneru v srdci turistického srdce Prahy. Znečištění NOx je tam nejvyšší, a proto má také největší ekonomický dopad na město,“ říká Alexander Krajete, generální ředitel stejnojmenné high-tech společnosti v Paschingu (Horní Rakousko) a pokračuje: „Už jsme ukázali, že naše technologie vydrží více než 95 % NOx lze odstranit ze vzduchu. Dostatečně velký systém tedy může zásadně zlepšit ovzduší v sídlech.“ I proto věnuje hlavní město Praha projektu mimořádnou pozornost a má v reálném čase rozsáhlý přístup k běžícím systémovým datům.


Absorbovat místo emitovat

Další výhodou systému je, že adsorpční patrona je plně recyklovatelná. Alexander Krajete: „Po odstranění vázaných NOx například pro výrobu hnojiv je adsorbér opět plně funkční. Neexistuje žádný nebezpečný odpad. To je také rozhodující argument pro dalšího výrobce zařízení, který chce technologii využívat ve velkém. Krajete si už podle svých slov objednal systém 15x větší.

Ochrana klimatu jako ekonomický faktor. S tímto velkým zájmem výrobců automobilů a státních orgánů společnost dále rozvíjí možnosti adsorpce filtrační vložky. První testy ukazují, že doplněním minerálů křemičitanu hlinitého o další absorpční materiály lze ze vzduchu odstranit i další plyny škodlivé pro životní prostředí. To je výsledek probíhajícího výzkumu ve společnosti, který by mohl mít obrovský ekonomický význam. Poznali to zřejmě nejen středoevropští výrobci automobilů, ale i zájemci ze zemí Beneluxu a Velké Británie, kteří se na Rakušany obrátili se svými specifickými problémy s čištěním (spalních) plynů, dozvěděl Krajete.

Krajete krátce

Společnost byla založena v roce 2007 a sídlí v Paschingu a je považována za jednoho z průkopníků v oblasti biologické methanace. Společnost proto disponuje jedinečným know-how a velkým portfoliem patentů v oblastech procesního návrhu, provozu, řízení procesů a řízení jako žádná jiná. Důležitým základem veškerého vývoje v naší společnosti je a vždy byl vědecký výzkum. To se odráží ve velkém počtu článků publikovaných ve vědeckých časopisech a dobrém networkingu v akademické oblasti. Rakušané byli a jsou také projektovými partnery v řadě výzkumných projektů s průmyslovými a akademickými partnery.

Síť odborníků. Tým zakladatele společnosti Alexandra Krajete sdružuje odborníky z oblasti chemie, biologie, (bio)procesního inženýrství a strojírenství. Se sítí průmyslových a univerzitních partnerů tak technici životního prostředí nabízejí optimální podmínky pro nalezení správných řešení problémů ochrany životního prostředí a klimatu, a to i nad rámec biologické metanizace.

krajete.com

Související témata


Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.