Ministerstvo klimatu: Češi nereagovali na poslední návrh Turówa

Adam Guiborge-Czetwertyński, náměstek ministra pro klima

foto foto Ministerstvo klimatu