Jaderná energie je prostě příliš nebezpečná

OÖ. Je to vůbec poprvé, co jsou obyvatelé Horního Rakouska svědky války, do níž je zapojena i jaderná energetika. To může mít pro náš kontinent ničivé následky a musí nás to uvést do nejvyšší pohotovosti, říká Stefan Kaineder, státní rada pro ochranu klimatu a životního prostředí.

Pokud chceme, aby se energetika stala nezávislou na diktátorské moci, musíme podle Stefana Kainedera, státního poradce pro ochranu klimatu a životního prostředí, spoléhat na obnovitelné energie. Jaderná energie je prostě příliš nebezpečná. „Ani bychom neměli vystavovat nebezpečí naše děti a vnoučata.“ „Jaderné elektrárny se stávají hračkou moci,“ říká Gabriele Schweigerová ze sdružení „atomstopp – život bez jaderné energie“ a pokračuje: „Vždy jsme před tím varovali – tak to nyní vidíme.“ Vidí v tom řád vyvinout ještě větší tlak.

Představen nový balíček opatření

Zemská vláda Horního Rakouska již řadu let podporuje úsilí nevládních organizací v Horním Rakousku a České republice v boji proti nebezpečí jaderné energie. To vede k usnesení vlády státu o novém balíčku protijaderných opatření, které v pondělí vládě předloží státní rada Kaineder a bude podporovat činnost protiatomových sdružení. Důraz je kladen na společnou práci s cílem vyřadit jadernou energetiku v evropském měřítku.

V rámci balíčku opatření 31 se sdružení budou i nadále zaměřovat na aktivity proti rozvoji Temelína a Dukovan, které počítá s národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v ČR. Informační práci v ČR je třeba věnovat intenzivněji. Stejně jako v předchozích letech je důležitým prvkem současného balíčku opatření koordinované řízení soudních řízení.

Zvýšené povědomí a vytváření sítí

V práci nevládních organizací na úrovni EU je i nadále v popředí zvyšování povědomí a intenzivnější vytváření sítí spolu s úsilím o postupné vyřazení jaderné energie v celé Evropě. Aktivity nevládních organizací se týkají také reformy Smlouvy o Euroatomu, zákazu dotací na jadernou energii a otázky odpovědnosti za jaderné elektrárny v Evropě.

Ukrajinské jaderné elektrárny: žádná akutní hrozba

Akutní ohrožení Horního Rakouska aktuálně nehrozí. Ukrajinské jaderné elektrárny se nacházejí ve vzdálenosti mezi 700 a 1300 kilometry. Pouze v případě těžkých havárií, jako je havárie s roztavením aktivní zóny reaktoru, by mohly být relevantní velmi velké úniky s následným přímým transportem radioaktivních vzduchových hmot do Rakouska.

„Nyní, když se množí zprávy o nákupu tablet jodu draselného, ​​rád bych při této příležitosti varoval před jejich užíváním bez předchozího nařízení zdravotních úřadů. Pro osoby starší 40 let, u kterých se předpokládá, že vezměte si to, hrozí vážné vedlejší účinky,“ řekl radní provincie Kaineder.

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.