Dobrovolné a povinné zdravotní pojištění. Jak jsou odlišní?

Co je dobrovolné a povinné nemocenské pojištění?

zdravotní pojištění (ZUS) dělíme je na ty, kterým podléháme povinně, protože nám to ukládá zákon, a ty, které si můžeme koupit dobrovolně. Dávky zdravotního pojištění zajišťují, že každý má přístup k odpovídající lékařské péči. Díky nim má pojištěnec, tedy přispívající pacient, nárok na bezplatné ošetření, hospitalizaci, rehabilitaci atp. Příspěvek na zdravotní pojištění se převádí do Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) a odtud do Národního zdravotního fondu (NFZ).

Povinné zdravotní pojištění je otevřeno každému, kdo splňuje podmínky uvedené v předpisech. Tyto zahrnují: zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo provizepodnikat, registrovat se na úřadu práce v případě nezaměstnanosti, učit se, studovatbýt v důchodu, pobírat trvalý příspěvek ze sociální pomoci atd.

Dobrovolné zdravotní pojištění lze naopak uzavřít a hradit samostatně, například když osoba nesplňuje výše uvedené podmínky, ale přeje si čerpat zdravotní péči v rámci Národního zdravotního fondu. Osoby, na které se nevztahuje povinné zdravotní pojištění, například osoby pracující na zvláštní pracovní smlouvu, musí vyplnit příslušnou žádost a platit měsíční pojistné. Vyplatí se dbát na to, abyste do pojištění přihlásili i své rodinné příslušníky, například děti.

Kdo se může dobrovolně nemocensky pojistit? Jak vypadá postup?

Kdo se může dobrovolně nemocensky pojistit? Zvládne to každý není hrazeno z povinného zdravotního pojištěnínení rodinným příslušníkem pojištěnce a není hrazen systémem všeobecného zdravotního pojištění země Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Za to byste měli podepsat individuální smlouvu s Národním zdravotním fondem na dobu neurčitou, lze kdykoliv zrušit. Prohlášení musí být předloženo zemskému ředitelství Národního zdravotního fondu nebo některému z úřadů. Potřebujete k tomu doklady vč. doklad totožnosti, potvrzení o zaměstnání z posledního místa zaměstnání, potvrzení o poslední době pojištění apod. Všechny potřebné dokumenty a kroky, které je třeba podniknout, si můžete přečíst na webových stránkách Sociální pojišťovny.

Po podpisu smlouvy se musíte dostavit na pobočku ZUS k přihlášení k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Tam se vypočítá výše příspěvku, který je nutné pravidelně platit. Příspěvek na zdravotní pojištění v současnosti činí 9 % z jeho výpočtového základu. Vyměřovacím základem je výše přiznaného měsíčního příjmu.

Zdravotní pojištění vás opravňuje ke všem veřejně hrazeným zdravotním službám za stejných podmínek jako pro ostatní pojištěnce v systému veřejného zdraví. Proto se vyplatí uzavřít dobrovolné nemocenské pojištění, abyste měli zaručenou lékařskou péči v případě nemoci, úrazu nebo úrazu. To také umožňuje vyhnout se případným obrovským nákladům na léčbu.

Kdo se musí přihlásit k povinnému zdravotnímu pojištění?

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance k povinnému nemocenskému pojištění. Je to odpovědnost plátce pojistného na zdravotní pojištění. To platí i pro školu (v případě studenta) a úřad práce (v případě nezaměstnaného). Zaměstnavatel nebo ředitel musí zaměstnance přihlásit k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění (pokud zaměstnanec nemá status studenta a není mladší 26 let). Pokud podnikáte, musíte si zdravotní pojištění přihlásit sami.

Za nahlášení dítěte ZUS odpovídá rodič nebo zákonný zástupce. Zdravotní pojištění pak může dítě využívat do 18 let a více, ale pouze v případě, že studuje např. vysokou školu. Pokud není pojištěn například jako rodinný příslušník nebo závislý na pečovatelském a výchovném zařízení, je pojištěn jako student. Zdravotně postižené dítě má nárok na nemocenské pojištění bez ohledu na jeho věk.

V případě studenta se mohou zdravotně pojistit rodiče nebo univerzita. Studenta do 26 let může přihlásit ke zdravotnímu pojištění rodič nebo jiná oprávněná osoba, např. manžel. Pokud rodič nebo jiná oprávněná osoba nemůže studenta přihlásit ke zdravotnímu pojištění (protože např. nepracuje a není pojištěn), učiní tak vysoká škola. Poté musíte odeslat příslušnou žádost.

Kontinuita zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění musí fungovat nepřetržitě. Může se stát, že člověku, který se chtěl připojit k dobrovolnému nemocenskému pojištění, dojde k přerušení kontinuity pojištění (například po ztrátě zaměstnání, což se rovná ztrátě zdravotního pojištění). V tomto případě před podpisem smlouvy o dobrovolném nemocenském pojištění je třeba zaplatit doplatek. Jeho výše odpovídá době trvání zániku nemocenského pojištění. Hodnota grantu je stanovena procentem z příjmu, který se použije jako základ pro hodnocení příspěvku. Můžete však požádat o rozdělení do několika splátek.

V současné době činí poplatek za přestávku od 3 měsíců do roku 20 % z příjmu akceptovaného jako základ pro příspěvek, tedy ne méně než 1 244,21 PLN.

Nárok na zdravotní služby je splatný ode dne uvedeného ve smlouvě a zaniká 30 dnů po ukončení nebo vypršení platnosti smlouvy.

Zdravotní pojištění ZUS funguje pouze v Polsku. Pokud plánujete cestu mimo Polsko a chcete mít jistotu, že se vám v případě nemoci dostane pomoci, pamatujte, že můžete získat Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Ohodnoťte kvalitu našeho článku:

Vaše zpětná vazba nám pomáhá vytvářet lepší obsah.

Orsola Costa

"Internetový narkoman. Hrdý propagátor popkultury. Odborník na Twitteru. Přítel zvířat všude. Zlý komunikátor."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.