Bude jaderná energetika v EU zelená?

Vyhlášením „Green Deal“ si Evropská unie stanovila jasný cíl: Evropa by se měla do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tzv. taxonomii, tedy klasifikaci finančních nástrojů podle kritérií udržitelnosti, se považuje tzv. klíčový nástroj k dosažení cílů v oblasti klimatu

„Ano“ je považováno za velmi pravděpodobné

Tento žebříček rozděluje EU na měsíce. Hlavním bodem sporu je, zda by elektřina z jaderných a plynových elektráren měla dostat zelenou značku. Pro to je řada zemí EU, včetně Francie, Finska, České republiky a Bulharska. Německo je proti.

„Myslím, že je to dobrodružná myšlenka, protože eliminace nebyla vyřešena.“ Evropský delegát CSU Markus Ferber

Většinové „ano“ „zelené“ jaderné energetice je však považováno za velmi pravděpodobné. V celé Evropě již existuje rostoucí trh s ekologickými finančními produkty. Od roku 2014 dosáhl objemu téměř dvou miliard eur, ale stále je považován za mezeru na trhu. O ekologické finanční produkty se zatím zajímá jen malá část investorů. Navíc neexistují jednotná pravidla.

Přesměrujte kapitálové toky směrem k udržitelným produktům

EU to chce změnit. S taxonomií chce přesměrovat tok kapitálu směrem k udržitelným investicím. K dosažení tohoto cíle by poskytovatelé finančních služeb měli v budoucnu ověřovat soulad svých produktů s taxonomií, a získat tak zelenou značku. Tato regulace se týká například investičních a akciových fondů, nemovitostních fondů, ale také penzijních fondů a pojistných investičních produktů, jako je indexované životní pojištění.

Kromě toho je pro soukromé investory povinné dostávat rady ohledně investování do udržitelných investic v budoucnosti. Pokud se velcí investoři, jako jsou pojišťovny, v budoucnu skutečně posunou k zelené značce, dojde k restrukturalizaci finančního trhu. Některé technologie, jako je solární a větrná energie, jsou podle taxonomie EU považovány za nekontroverzní. O jadernou energii a zemní plyn se však vede tvrdý boj.

„Pokud budou jaderné elektrárny uznány jako udržitelná technologie, investoři ztratí důvěru v taxonomii. Budeme jako potravinářský průmysl, kde už nikdo nezná všechny různé ekoznačky.“ Markus Ferber (CSU), poslanec Evropského parlamentu

Zemní plyn je pro Německo klíčový

Francie naproti tomu argumentovala zcela jinak. Země připomíná, že jaderná energie produkuje málo CO2, a proto může přispět k plnění evropských cílů v oblasti klimatu. Ve Francii je přibližně 70 % elektřiny jaderného původu. Země spoléhá na nové typy minireaktorů a očekává od nich zvýšení energetické účinnosti, zvýšení bezpečnosti a snížení radioaktivního odpadu. Finsko také obhajuje jadernou energii jako zdroj energie. Dokonce i Strana zelených tam podporuje rozšiřování jaderných technologií.

Pro Německo je klíčové, aby byl zemní plyn klasifikován jako přechodová technologie, protože poslední jaderné elektrárny se zastaví v roce 2022 a bude posunuto vyřazování uhlí. Pokud by Evropská komise povolila pro plynové elektrárny jen velmi nízké limitní hodnoty nebo je schválila pouze jako záložní řešení pro akutní mimořádné události, ztížilo by to výstavbu nových elektráren a výrazně zvýšilo riziko blackoutu.

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.